Tjänster

Dala Media ska uppfattas som en kostnadseffektiv partner som utför kommunikationstjänster av hög kvalité.
Exempel på tjänster som Dala Media AB kan erbjuda:

  • Marknadsföring
  • Extern och intern kommunikation
  • Hemsidor
  • Filmproduktion
  • Annons- och reklamproduktion
  • Produktion av skrifter, tidningar och böcker
  • Textproduktion
  • Fotografering
  • Medierådgivning
  • Föreläsningar